Image Alt

STACA

Tento článek píši kvůli nám všem, co se pohybujeme v oblasti silového a kondičního tréninku. Jeho účelem není kohokoliv urazit z toho, že nezná anglické názvosloví. Cílem je naopak o vytvoření jednoduchého manuálu pro začínající trenéry a budoucí generace trenérů, kteří třeba mají momentálně problém se studiem materiálů v anglickém jazyce.

Za dva roky mé praxe (dalo by se říci, že jsem trenér v plenkách) jsem spoustu času strávil u námi pronajaté tréninkové aplikace a hledání adekvátních cviků na kanálu YouTube.

Zjistil jsem, že je třeba umět co nejpřesněji vyjádřit, co opravdu hledáte. Díky stážím, které proběhly v minulém roce ve STACA Elite Institute jsme zjistili, že není stále běžné znát originální názvy pro všechny trenéry.

Problémem není ani tak české názvosloví, i když mně osobně přijde velmi krkolomné a kolikrát daleko zdlouhavější, ale to, že pokud se máte možnost studijně posunout, tak je třeba přijmout ten fakt, že v českém jazyce se z knížek a dalších materiálů nedozvíte zhola nic.

Během celého článku nabídnu systém zapisování názvů cviků, který využíváme s mými STACA kolegy, a který mi momentálně přijde nejefektivnější. Pokud máte například 5 svěřenců, kteří chodí 3x týdně, tak máte celkem 15 tréninků týdně. V každém využijete například 6 cviků a již máte 90 cviků, které máte v evidenci. Správný zápis uvolní vaší hlavě a při zopakování tréninku víte naprosto přesně, co jste s daným svěřencem cvičili a jak daný cvik vypadá.

Názvosloví si rozdělíme podle zápisu, který využíváme my. Vy si jej můžete osvojit nebo si najít svůj vlastní, který vám bude vyhovovat více. Je to jen na vás.

Vybavení a stroje

V této sekci by se dalo doplnit daleko více, jelikož strojů existuje spoustu, ale vybíral jsem jen ty nejpodstatnější termíny, které se velmi často v praxi opakují. Hlavně druhy externí zátěže (DB, BB, Cable) zde slouží jako první část zápisu cviku.

Co si z této části odnést?

Při zápisu názvu cviku bych nejdříve definoval s jakým druhem zátěže se cvičí. Vytvoříte si první důležité vodítko při opakování tréninku tak, abyste jasně věděli, co jste se svým svěřencem cvičili.
Zde bych využíval jednoduché zkratky jako DB (Dumbbells), BB (Barbell), KB (Kettlebell), SB (Safety Bar), TB (Trap Bar) a podobně.

Názvy jednotlivých cviků

Druhou sekcí v zápisu je samotný název cviku, který nám definuje jeho podstatu. Pokusím se vypsat co nejvíce možných základních pohybů. U některých cviků neznám (nebo nevím), zda se používá český překlad.

Zde by se dalo pokračovat do nekonečna, ale myslím si, že jsem obsáhl základní pohybové vzorce a nejvyužívanější pohyby a varianty cviků.

Co si z této části odnést?

Na druhém místě v zápise by měl být dle mého co nejpřesněji vystižena samotná podstata cviku. Nyní jsme tedy již schopni snadno určit s čím cvičíme a jaký pohyb děláme. Například následující:

BB Front Squat
DB Flat Press
Cable Triceps Extension

Specifika jednotlivých cviků

V poslední části zápisu by mělo být zmíněno, o kterou variantu cviku se jedná. Tedy bližší specifikace díky jednoduchým pojmům, protože jak velmi dobře víte, jeden cvik mohu odcvičit na několik způsobů. Tahle část je také důležitá pro efektivnější hledání na YouTube.

Zakomponoval jsem i některé pojmy, které přímo nesouvisí se zápisem, ale je dobré mít je na paměti a znát je. Zároveň některé z nich nachází lepší místo v dřívější části zápisu. Vysvětlíme si v závěrečném shrnutí, o které se jedná a kde mají své místo.

Co si z této části odnést?

Umět trefně a přesně specifikovat jednotlivé varianty je důležité pro váš vnitřní klid. Pokud nevyužijete zmíněné termíny, tak se můžete jen domnívat, jaký úchop jste zvolili, v jaké pozici jste se nacházeli a podobně.

Zápis jednotlivých cviků

Nyní si všechny probírané segmenty shrneme a pokusíme se v tom najít pořádek. Budu uvádět na příkladech.

BB Front Squat, h/e

Pro variantu heels elevated mám již osvojenou zkratku h/e, která se vám velmi rychle zafixuje a urychluje proces.

DB 45° Incline Press, pronating grip

Záznam jednotlivých úhlů lavice se dá velmi jednoduše zakomponovat před samotnou podstatu cviku a vím jasně, o který cvik se jedná. Důležitá je specifika v podobě rotating grip.

Cable Biceps Curl, one-arm, standing, supinated, low-pulley

Zde můžete vynechat Cable za předpokladu, že zmíníte pozici kladky na začátku, abyste ihned věděli a měli jasno, tedy:
Low-Pulley One-Arm Biceps Curl, standing, supinated.

DB 55° Prone Y-Raise, neutral grip

Pojmy Prone a Chest Supported (též Incline a Back Supported) se dají vyložit stejně a je vyloženě na zvážení každého z nás, k jakému stylu se více přikloníme.

DB External Rotation, sidelying, arm adducted

U externích rotací je velmi důležité definovat samotnou pozici paže vůči těla a právě u těchto variant je vhodné správně definovat rozdíly mezi abducted to side, abducted in front a adducted.

BB Front Step-Up, below knees

U výstupů nezapomínat na několik variant provedení. Front značí pohyb dopředu, zatímco side (lateral) pohyb do strany. Nezapomínat ani na výšku samotného výstupu, který je v názorném příkladu definován jako below knees, tedy pod koleny.

DB Standing Calf Raise, single-leg, contralateral

Základními dvěmi variantami calf raise jsou seated (soleus) a standing (gastrocnemius, převážně). Single-leg značí unilaterální variantu. Contralateral znamená, že jednorukou držíme v protější ruce a rukou na téže straně se přidržujeme.

Supine Leg Raises

Leg raises se dají provádět v různých pozicích vůči zemi. Nejsnazší variantou jsou supine, tedy v leže (horizontálně se zemí), následně se dají ztížit pozicí incline, tedy na nakloněné lavici a nejtěžší variantou by byly hanging, tedy kolmo k zemi ve visu na hrazdě.

Cable 65° Back Supported Crossover Raise, low-pulley

Využití protisměrných kladek se dá snadno zapsat jako crossover varianta. Low-pulley jen upřesňuje pozici kladek.

Co si z této části odnést?

Evidence tréninkových jednotek je důležitou součástí každého trenéra. Ať se jedná o jakýkoliv sport nebo odvětví. Správná evidence nabízí možnost lépe hledat chyby, poučit se z nich a tím je snáze eliminovat v budoucnu. Tímto jsem vám nabídnul šablonu, kterou lze využít a osvojit si ji. Nebo si vytvořit díky tomuto svůj vlastní systém, který vám bude vyhovovat daleko více.

Tréninková šablona

Na závěr tohoto příspěvku vám nabízím jednoduchou šablonu k zápisu tréninků. V tomhle složení nám dává největší smysl a lze se od ní odrazit. Kdo bude chtít jít více do hloubky, tak může využít třeba škálu RPE (Rate of Perceived Exertion).

Shrnutí

Nabídl jsem vám můj a celkově STACA pohled na dané téma. Cílem bylo zmínit, proč je důležité, aby probíhal zápis tréninkových jednotek, a jaké myšlenky se přitom držet.

Pro někoho z vás to nebylo nic nového a to je jedině dobře! Přesto věřím, že spoustě trenérům, ať už zkušenějším, tak budoucím to pomůže v efektivnější tréninkové evidenci.

Bez určité míry pečlivosti se neobejdeme v žádném odvětví. Převezměte si z toho to, co se vám líbílo a inovujte si to podle sebe.

Já zpravidla každého půl roku měním pár věcí v zápisu a snažím se ho přizpůsobit nejenom sobě, ale i mým skvělým kolegům ve STACA týmu. Děkuji, že jste dočetli až sem a přeji hodně úspěchů v aplikaci zmíněných poznatků v praxi.

Za STACA tým,

Kamil Hajdušek

Close

Působíme po celé České republice. Pokud máte jakýkoliv dotaz, tak nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní informace

E-mail: 
info@staca.cz

Telefonní číslo: 
+420 721 167 521

Adresa gymu: 
Sukova 2/1828
370 05 České Budějovice

Sledujte nás
STACA